ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK OCH KOMMERISELLA AVTAL 

Vi är vassa på förhandling!

Att ta fram hållbara avtalsupplägg och att skriva avtal och förhandling kräver insikt i verksamhet, produkter och tjänster för att få fram effektiva verktyg för bolag och myndigheter.

Med lång erfarenhet som bolagsjurist är vi vana att få fram effektiva lösningar utifrån våra klienters behov även med knappa resurser och tidsramar.

Vi hjälper er gärna och driver eller bistår i nationella såväl som internationella förhandlingar för att få igenom era krav på bästa sätt.