DATASKYDD OCH GDPR 

Det är i gränssnittet man lyckas med privacy - IT, informationssäkerhet, legal och processer!

Vi hjälper er att genomföra projekt, att prioritera rätt och att etablera handböcker, guidelines och policies för att få verksamheten godkän i enlighet med gällande regler och krav när det gäller hantering av personuppgifter.

Vi agerar även dataskyddsombud på förfrågan.