FINANS OCH COMPLIANCE 

Vi hjälper er med finansiella tillstånd samt att etablera processer och policies för att få verksamheten godkänd i enlighet med gällande regler och krav inom det finansiella området.

Vid förfrågan kan vi även agera som AMI ansvarig för finansiella bolag.