INNOVATIONER 

Vi hjälper er att navigera rätt när det gäller att skydda er produkt, idé eller koncept! 

Värdet av de immateriella tillgångarna utgör en allt större del av bolagens totala värde och det gör immaterialrätten till ett allt viktigare rättsområde. Det är därför viktigt för företag att tidigt säkerställa sina tillgångar på en global marknad. Det immaterialrättsliga området är komplext med olika regelverk som ger olika skydd och det är inte självklart hur man skall gå tillväga för att säkerställa en idé som man har tagit fram. Vi hjälper er att göra en analys, sätta en plan för att kunna prioritera och säkerställer sedan era rättigheter utifrån bolagets affärsstrategi och tillväxtplan för att skapa värde för ert bolag. 

 

 

LICENSIERING 

Licensieringsavtal är ett verktyg för att skapa tillväxt!

Immaterialrättsliga tillgångar såsom varumärken, design, patent och företagsnamn men även programvara och annan teknik är exempel på områden som ett bolag kan licensiera. Ett företag kan antingen använda sina tillgångar internt inom bolaget eller beroende på den affärsstrategi som bolaget har tagit fram licensiera sina tillgångar till andra bolag och verksamheter och därmed få betalt för dess användning alternativt göra licensen öppen för fri användning, sk ”open source”. Licensieringsvillkor kan i vissa fall strida mot konkurrensfrämjande lagstiftning och det är viktigt att beakta detta när man sätter upp licensieringsavtal.