IT

IT avtal behöver anpassas till verksamheten för att skapa effektivitet!

IT avtal ser olika ut beroende på vilket ansvar som skall uppnås, vilka delar som skall omfattas och hur fördelningen ser ut mellan leverantör och kund.

Vi hjälper er att ta fram IT avtal enligt branschpraxis och anpassar dem till den typ av affär som ni skall göra. Vi har omfattande erfarenhet av systemutvecklingsavtal, konsultavtal, projektavtal, agila avtal, molntjänstavtal samt resursavtal såväl som systemleveransavtal, supportavtal och underhållsavtal.

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

Har ni som kommunikationsföretag koll på lagen om elektronisk kommunikation?

Det finns ett omfattande EU-rättsligt regelverk för elektronisk kommunikation som man som verksamhet bör känna till om man verkar som teleoperatör eller tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster eller elektroniska kommunikationsnät.

Eftersom olika tjänster på nätet alltmer har integrerat kommunikation av tal, musik, bild, text och annan data är det viktigt för företag att känna till den nya lagstiftningen.

 

E-HANDEL 

Vi hjälper er att säkerställa viktiga juridiska aspekter när det gäller att etablera er e-handelslösning!

Om ett företag skall sätta upp en hemsida eller mer omfattande skapa försäljning av varor och tjänster över internet behöver man ta ställning till e-handelsrättsliga frågeställningar. Det är viktigt att beakta nya regelverket inom europeiska GDPR och svenska dataskyddslagen för registrering och lagring av personuppgifter men även andra aspekter som allmänna avtalsvillkor, köpevillkor samt marknadsrättsliga och immaterialrättsliga aspekter.