TVISTLÖSNING

We never give up without finding the best solution for our client!

Idag agerar många bolag på en global marknad vilket innebär enorma möjligheter men även en hårdare konkurrens i och med den globala etableringen. Vi har noterat att antalet tvister ökar och att bolag inte drar sig för att driva tvister till domstol.  När våra klienter hamnar i tvister gör vi alltid en analys tillsammans med vår klient för att finna en så bra lösning som möjligt för vår klient. Antingen innebär det att vi ser att vi kan nå en lösning via förhandling med motpart alternativt att driva målet vidare i domstol.  Ju tidigare vi kommer in i ärendet ju bättre blir resultatet då vi kan säkerställa tidpunkter och bevisning.

Vi är vassa på förhandling! 

Att ta fram hållbara avtalsupplägg och att skriva avtal och att driva en förhandling kräver insikt i verksamhet, produkter och tjänster för att få fram effektiva verktyg för bolag och myndigheter. Med lång erfarenhet som bolagsjurist är vi vana att få fram effektiva lösningar utifrån våra klienters behov även med knappa resurser och tidsramar. Vi hjälper er gärna och driver eller bistår i nationella såväl som internationella förhandlingar för att få igenom era krav på bästa sätt.