Eris Law Advokatbyrå


Vi är en liten byrå med ett stort engagemang och nära kontakt med våra klienter.

För oss är det viktigt att ni känner förtroende för att vi kan lösa era problem och de uppdrag som ni anlitar oss för på bästa sätt.

Vi som arbetar på byrån har omfattande erfarenhet av att verka brett som bolagsjurist i både stora koncerner som mindre start-up bolag, vilket innebär att vi snabbt kan sätta oss in i er verksamhet oavsett om det gäller produktutveckling, affärsstrategier, olika typer av samarbeten eller legala bolagsfrågor.

Juridisk specialistkompetens är en självklarhet. Branschkännedom och kommersiellt kunnande likaså.

Vi är en liten byrå med ett stort engagemang och nära kontakter med våra klienter. 

Byrån


Byrån drivs av Advokat Katarina Bohm Hallkvist med mer än tjugo års affärsjuridisk erfarenhet från IT och Telekombranschen samt styrelseuppdrag i ägarledda-, börs- och startupbolag och med en executive MBA från Stockholms Handelshögskola. Vi jobbar med utvalda samarbetspartners inom våra specialområden för att täcka klienters behov.

Vi håller gärna seminarier och föreläsningar inom våra expertisområden!


Katarina håller regelbundet föreläsning om vad ägarna bör tänka på inför en bolagsstart, hur man skapar aktieägaravtal för att säkerställa tillväxt, investering och optionslösningar för personal, generella tips inom IT rättens område molntjänster och outsourcingavtal, GDPR och dataskyddslagen samt hur man säkerställer och skyddar sina innovationer.